Konsultācijas migrācijas un integrācijas jautājumos

Intervija ar Ilzi Litenboku, konsultanti migrācijas un integrācijas jautājumos Minhenē.

Foto: Ilze Litenboka
Pastāsti par sevi.

Mani sauc Ilze Litenboka. Es esmu konsultante migrācijas un integrācijas jautājumos (Migrationsberatung) und es darbojos Fachdienste für Migration Integration der Innere Mission München, Diakonie in München und Oberbayern e.V deleģējuma ietvaros.

Esmu ieguvusi divus maģistra grādus:  „Pieaugušo izglītība“ un „Sabiedrības vadība“. Gandrīz 10 gadus strādāju Rīgā, vienā no ministrijām. Minhenē esmu tālākizglītojusies personālvadības, iekšējā audita und kvalitātes menedžmenta jomās. Papildus esmu stažējusies Briselē, Eiropas Parlamenta Ārpolitikas ģenerāldirektoratā. Līdz ar to birokrātiskas lietas man nav svešas. 

Pastāsti par savu pakalpojumu.

Mani klienti ir Eiropas Savienības (t.sk. latvieši) und Trešo valstu pilsoņi, kuri ir ieradušies  Vācijā vai arī to plāno darīt. Es palīdzu arī aizpildīt iesniegumus, sazinaties ar valsts, pašvaldības vai citām sadarbības iestādēm, lai rastu risinājumu kādai situācijai.

 Jaunā valstī šiem cilvēkiem ir 1000 un 1 jautājums par sekojošām tēmām:

 1. Dzīvesvietas reģistrēšana;
 2. Darba meklēšana, to veidi, efektivitāte, atalgojums, nodokļu klases, darba tiesības un pienākumi;
 3. Kur un kā sameklēt bērnudārzu, skolu, ārpusskolas pulciņus? Kas par to visu maksā? Kādas ir valsts un pašvaldības finansējuma iespējas? Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu iespējas un tiesības;
 4. Arodskolas, universitāšu diploma atzīšana Vācijā, to finansēšanas iespējas;
 5. Dažādu dokumentu tulkošana, to finansēšanas iespējas;
 6. Iespējas, ko sniedz Agentur für Arbeit un Jobcenter, to funkcijas un klienta iespējas;
 7. Ārsti, dažādi medicīnas pakalpojumi Vācijā, to finansēšanas iespējas;
 8. Dažādas ģimenes situācijas, t.sk., laulības, bērnu reģistrēšana, šķiršanās utt.;
 9. Vācu valodas kursi un to finansēšanas iespējas;
 10. Viss par un ap „jaunās māmiņas“ situācijām;
 11. Dažādas ārkārtas situācijas utt.
Kādi ir Tavi ieteikumi ikvienam klientam?

Klientam ir aktīvi jasadarbojas, lai tiktu sasniegts pozitīvs rezultāts. Mūsu sadarbība var veiksmīgi tikt īstenota ar e-pasta starpniecību! Klientam ar mani vispirms ir noteikti pa e-pastu vai telefoniski jāsazinās!

Kontakinformācija:

Koronas vīrusa laikā konsultācijas notiek tikai attālināti!

E-pasts: ilitenboka@im-muenchen.de
Telefons: 089-5505767-21
Fax.: 089-5505767-13
Adrese:
Starptautiskais konsultāciju centrs Minhenē
Goethestraße 53, birojs: 114
80336 München

Kosultācijas ir bezmaksas, jo tās finansē Vācijas valsts!
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Facebook
LinkedIn