Mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumi un divvalodīgu laulību ceremoniju un kāzu vadīšana.

Intervija ar Bavārijā zvērinātu tiesu tulci un tulkotāju (darba valodas: latviešu, krievu, vācu), un divvalodīgu laulību ceremoniju un kāzu vadītāju Lauru Ritenbergu-Kinder.

Foto: Laura Ritenberga-Kinder

Pastāsti par sevi.

Jau trīspadsmito gadu dzīvoju Bavārijā, no tiem pēdējos sešus – Augsburgā. Desmito gadu strādāju savu sirdsdarbu – esmu zvērināta tiesu tulce un tulkotāju.
Nedēļas nogales pavadu, esot kopā ar ģimeni – mēs audzinām trejmeitiņas, kā arī vadot Minsteres latviešu amatierteātri “Ezīši”.
 
 

Pastāsti par savu pakalpojumu.

Lielākā daļa rakstisko tulkojumu ir veicama ar pasta starpniecību, nebraucot lielus attālumus, līdz ar to rakstiskos tulkojumus piedāvāju visā Vācijā. Strādāju ar visdažādākajiem dokumentu veidiem, piemēram, dzimšanas un laulību apliecībām, līgumiem, dažāda rakstura korespondenci, mājas lapām, kā arī dažāda veida tehnisko dokumentāciju u.c. Veicu zvērinātus dokumentu apliecinājumus, kā to prasa lielākā daļa oficiālo iestāžu (öffentlich bestellter und beeidigter Übersetzer).

Mutiskos tulkojumus piedāvāju visā Bavārijā un Bādenē-Virtembergā, atkarībā no tā, kur esmu vajadzīga. Arī šeit piedāvāju plašu tulkojamo tematu spektru – tulkoju tiesās, pavadu ekspertīzēs un ārstu apmeklējumos, tulkoju atkārtotos eksāmenos vadītāja apliecības atgūšana (MPU) u.c. Pavadu klientus iestādēs, kas prasa publiski zvērināta tulka klātbūtni.

 

Mutiski tulkoju arī laulību ceremonijas. Piedāvāju kopā ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju izveidot divvalodīgu runu ceremonijai, kā arī vadu kāzu saviesīgo daļu, izklaidējot viesus ar spēlēm un dažādiem interaktīviem pasākumiem divvalodīgi (latviski un vāciski), tādējādi dodot iespēju arī jaunajiem radiem iepazīties savā starpā un uzzināt faktus par Latviju un Vāciju/Austriju. Laulību ceremonijas un saviesīgos vakarus vadu Latvijā, Vācijā, Austrijā un esmu gatava doties jebkur citur, kur esmu vajadzīga un mani vēlas redzēt jaunais pāris.

Mana vīzija:
Mēs dzīvē sastopamies, lai mums kopā būtu vieglāk. Turklāt, ja izdodas mums kopā lemto ceļa posmu noiet, izbaudot vienam otra sabiedrību un apmainoties ar veselīga humora devu, noietais attālums šķitīs piepildīts un tikšanās vērts.

Laura Ritenberga-Kinder

Kas Tevi motivē ?

 
Šķiroties, nereti saviem klientiem saku – ja mēs šajā sakarā vairs nedzirdēsimies, tad mums kopīgi būs izdevies visu atrisināt. Mani motivē labi padarīta darba sajūta, tādēļ cenšos “neturēt sveci zem pūra” un palīdzu klientiem izlavierēt pa birokrātijas tuneļiem, ja tas, protams, ir manos spēkos.

 

Kādi ir Tavi ieteikumi ikvienam uzņēmējam?

Manuprāt, veiksmīgai uzņēmējdarbībai ir divi svarīgi stūrakmeņi. Pirmkārt, tas ir balanss starp ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un atrastu laiku sev. Jo tikai atpūties uzņēmējs spēj skatīties nākotnē ar skaidru skatu. Otrkārt, spēja atzīt, ja esam kļūdījušies – atzīties galvenokārt sev, bet arī klientam. Kā sena paruna stāsta – nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.

Par kādiem jaunā uzņēmēja produktiem vai pakalpojumiem esi sajūsmā? Iesaki citiem.

Nesen mani ļoti iepriecināja jaunatvērts uzņēmums tepat Bavārijā – viesnīca/restorāns Mühlenglück (Oppenau). Elīze Zaļuma cep brīnišķīgas kūkas! Kā arī jau pāris gadus mans favorīts pārvadājumu jomā ir PCD Transports&Loģistika, kas pieder kādreizējam minhenietim Jurim Jēgemanim – pakalpojumi, kurus vislabāk raksturo teiciens – vīrs un vārds!

Kontaktinformācija:

 

Facebook
LinkedIn