Juridiskie pakalpojumi Vācijā latviešu, krievu, vācu un angļu valodās. Zvērināta tulka un tulkotāja pakalpojumi.

Intervija ar Vācijā zvērinātu advokātu, un zvērinātu tulku un tulkotāju Arni Drilli.

Foto: Arnis Drille

Pastāsti par sevi.

Esmu dzimis un audzis Latvijā, bet vairāk kā 20 gadus dzīvoju Vācijā. Vēl pēdējā skolas gadā pabeidzu Minsteres Latviešu Ģimnāziju un kopš tā laika esmu aktīvi iesaistījies latviešu sabiedriskajā dzīvē Vācijā. Tieslietas izstudēju Minsterē, bet esmu praktizējies arī Latvijā un pārzinu gan Vācijas, gan Latvijas likumus, formalitātes, tirgu un cilvēciskos faktorus.
 

Pastāsti par savu pakalpojumu.

Piedāvāju plaša spektra juridiskos pakalpojumus latviešu, krievu, vācu un angļu valodās.

Kopš 2008. gada esmu Vācijā zvērināts advokāts un kopš 2013. gada ar savu biroju apkalpoju pārsvarā latviešu klientus. Daudzus gadus nostrādāju maksātnespējas un sanācijas jomā. Līdz ar to arī dzīvei un problēmu risināšanai ir ļoti reāla un mērķtiecīga pieeja.

Savu pakalpojumu piedāvājumu esmu attīstījis vadoties pēc latviešu vajadzībām Vācijā un tie ir sākot no vienkāršas konsultācijas vai vienkāršiem iesniegumiem līdz pat uzņēmumu dibināšanai un sarežģītai tiesvedībai.

Galvenās darbības jomas ir :
– Uzņēmējdarība (no uzņēmuma dibināšanas līdz likvidēšanai)
– darba tiesības (darba devēju un darbinieku pārstāvēšana)
– ģimenes tiesības (no laulības slēgšanas līdz šķiršanai, bērnu tiesību jautājumi, alimenti, bērnu nauda utt.)
– krimināltiesības
– Īres tiesības
– Dažādu formalitāšu kārtošana (licences, bērnu nauda u.c.)

Konsultēju gan klātienē, gan attālināti. Lielu daļu savu klientu dzīvē pat neesmu saticis. 

Zverināta tulka un tulkotāja pakalpojumi.

Bez tam esmu tiesu zvērināts tulks un tulkotājs latviešu-vācu valodām. Piedāvāju gan mutisko, gan rakstisko tulkošanu. Veicu zvērinātus dokumentu apliecinājumus, kas ir pielīdzināmi notariālam apliecinājumam Latvijā (Vācijā notariāli apliecinājumi tulkojumam netiek veikti, bet tai vietā zvērināts tulks apliecina tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam).  

Mana vīzija: Stipra latviešu sabiedrība Vācijā. Kopīgiem spēkiem mēs varam sasniegt daudz un katram ir savas dotības, ar kurām viņš var sniegt savu pienesumu. Augsim un kļūsim spēcīgāki kopā!

Arnis Drille

Kas Tevi motivē ?

Man ir izaicinājums atrast reālus risinājumus un gandarījums, kad mērķis ir sasniegts. Īpašs prieks ir palīdzēt tautiešiem Vācijā, jo mums ir jāturas kopā un jāaug kopīgiem spēkiem.

Kādi ir Tavi ieteikumi ikvienam uzņēmējam?

Ticēt savai vīzijai un tiekties uz mērķi un lai mērķis ir tik liels, ka tas arī grūtos brīžos nepazūd no redzes loka. Šķietami pēkšņi lieli panākumi parasti ir ilgu gadu darba rezultāts un uz tiem ir jāiet soli pa solim.

Par kādiem jaunā uzņēmēja produktiem vai pakalpojumiem esi sajūsmā? Iesaki citiem.

Par tādiem, kas ir pienesums citiem: vai lai tas būtu tehnisks jauninājums, kas atvieglo dzīvi, vai arī kaut kas jauks – sirdij un baudīšanai.

Kontaktinformācija:

 

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Facebook
LinkedIn
WhatsApp